IQ Kuckó Veszprém

A mai teljesítményorientált világban a gyermekek folytonos kihívásnak és állandó megmérettetésnek vannak kitéve. A mi (felnőttek, szülők, pedagógusok) felelősségünk, hogy megtanítsuk gyermekeinket otthonosan mozogni a nehéz helyzetekben. Fontos, hogy olyan „szerszámosládát” adjunk a kezükbe, melyet bármikor elővehetnek, ha szükséges. Az IQ kuckóban hétről hétre megoldandó helyzetekkel találkoznak a gyerekek, ám a könnyed, támogató, játékos légkör a nehézséget kihívássá értelmezi át a számukra. Kiváló program a „szerszámosláda” gyarapítására, melyben egyik oldalról a kreatív és problémamegoldó gondolkodás kap szerepet, a másik oldalról pedig a társakra való odafigyelés, az együttműködés, a magabiztosság növelése, valamint a környezetbe és saját magukba vetett hit megerősítése is hangsúlyos. Ezen tényezők segítenek a gyermeknek nemcsak a siker elérésében, hanem a kudarc emelt fővel való megélésében is.

Az Iq-Kuckó programról:
Egy innovatív gondolkodásfejlesztő program, világszínvonalú fejlesztőjátékokkal
5-12 éves korú gyerekeknek!
A gyerekek két- vagy többszemélyes, illetve egyszemélyes játékok segítségével tanulnak:

  • képességeik kibontakoztatásáról
  • a tudatos gondolkodásról
  • a problémamegoldás menetéről
  • stratégiák, kreatív megoldások alkalmazásáról
  • a logikus gondolkodás folyamatáról
  • döntések meghozataláról
  • kockázatvállalásról
  • az összpontosítás fontosságáról
  • a társakhoz, és a környezethez való alkalmazkodásról
  • az együttműködésben rejlő erőről
Élményszerűen, 4-6 fős csoportokban! A foglalkozások során fejlődik többek között: problémamegoldó-, logikai- stratégiai- és asszociatív gondolkodásuk, szociális kompetenciájuk, érzelmi és értelmi intelligenciájuk.